امروز چهارشنبه, 30 خرداد 1397 - Wed 06 20 2018

https://telegram.me/emamemobin

منو

تفسیر و علوم قرآنی

ولایت ازدیدگاه حضرت زهرا (سلام الله علیها)

کبری شملي

مقدمه :

   دخت گرامی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به خاطر بیداری جامعه و آگاهی مردم در انحراف ازخط ولایت، فعالیت های سیاسی خود را آغاز نمود. بررسی فعالیت ها و روش هایی که فاطمه زهرا علیهاالسلام اتخاذ کرد، نمونه ای است که نشان می دهد اسلام می خواهد افراد جامعه، اعم از زن و مرد، همیشه نسبت به مسائل جامعه ای که در آن زندگی می کنند، آگاهی و شناخت لازم داشته باشند تا بتوانند در امور سیاسی جامعه مشارکت کنند و حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام ، سدشکنِ تفکر غلط جاهلیّت نسبت به زن بود. که با تمام وجود، سرشار از عشق الهی و رسالت نبی، دفاع از امامت و ولایت را رهبری کرد.

حضرت زهرا علیهاالسلام هم، که در بطن مسائل سیاسی جامعه و بحران ها رشد کرده و تربیت یافته بود و رسالت دفاع از حق و حقیقت را بر عهده داشت، با بصیرت و آگاهی عمیق نسبت به توطئه ای که مسیر امامت را منحرف ساخته بود، هشیارانه وارد عرصه جامعه شد و به صورت یک سیاست مدار آگاه و مدافع حریم امامت، در صحنه جامعه حضور جدّی و فعال یافت و رهبری دفاع از امامت را برعهده گرفت

فاطمه زهرا علیهاالسلام هرگز به خاطر منافع فردی و شخصی خود وارد مبارزه سیاسی نشد، بلکه با توجه به رسالت الهی، که بر دوش داشت، و در جهت دفاع از حریم امامت و ولایت، با استفاده از حربه های گوناگون سیاسی وارد صحنه گردید و چنان حماسه شکوهمند و ایثار و از جان گذشتگی را تا مرز شهادت به نمایش گذاشت.

فاطمة زهرا (س)غدیرخم؛راز رفتارها وگفتارها او در مورد ولايت

روزهای آغازین زندگی، فقط «شخص» انسان درنشست و برخاست ها مطرح است، اماباگذراز ایام کودکی ونوجوانی وپشت سرگذاشتن توفان احساسات ، «شخصیت» افرادملاک ومعیارارزشها وضدارزشها قرارمی گیرد، ازنظرمعارف تابناک اسلام  ، شخصیت انسانهادرشناخت ومعرفت نسبت به حقایق پایدار زندگی وعشق ،و دلبستگی به یکایک مبانی سعادت بخش وانسان سازتجلی می کندتا هر روز او بهتر از دیروز او شود و کمال و تکامل ملکوتی ومعنوی فرا روی او قرار می گیرد.

انسانهادرپی ارمغانی اینگونه  گرانبها، هرگزاسیرسرابهانمی شوندو فریب فریادهای پرجاذبه رانمی خورند والگوهای ماندگارواسوه های آسمانی، نمونه های ناب پیروی برای آنان محسوب می شوند.این ویژگی برجسته که مفهوم دوستی ، دوستداری وقبول پیشوایی نام دارد ودرنگاه آموزهای دینی، «ولایت» نام گرفته است؛اکسیری حیاتبخش وسعادت سازبرای امروزوفردای زندگی است وراه رابرتمامی بیراهه های هلاکت بارمسدود می سازد.

بانگرشی ناب به مجموعة آموزهای زندگی دخت آفتاب ،فاطمه زهرا(س)آشنایی وروشنای آن حضرت را باحقایق پایداری هستی می توان به دست آورد.ایشان گام نخست حیات وحرکت خویش را شناخت روشن وروشنگری نسبت به آفرینش وآفریدگار قرارداده بود وبرای دستیابی تمامی انسانها به این قلۀ عظمت وقداست ،تلاشی بسیارمی نمود.برآن بودیکایک افراد از مرز«شخص ظاهری»خویش به «شخصیت واقعی »خود رو کنندوباعبوراز غوغای زندگی ، «حقیقتی جاودان»گردند

ازاین رو هماره آن روی سکۀ فدک وخلافت درآینۀ نگاه فاطمه (س) نمایان بود .«غدیرخم»را«جغرافیای خاکی هستی»نمی دید،بلکه«تاریخ افلاکی آفرینش» می دانست.درنگاه زهرای مرضیه(س)غدیرخم بیابان خشک وتفتیدۀحجازویاروزی گذراوپرشتاب نبود،بلکه «مدرسه ای به وسعت تاریخ بشریت»و«آینه ای تمام نماازبرترین فرمانهای هدایت آفرین»بودکه درآن پیام رشدوپویایی قراءت گردیده است وبیرق بیداری نمایان شده است.

زهرای عزیز،حرکت وهدایت انسانهارابدون امام نورسکون وهلاکت می دانست وزمامداری زیان آلود نااهلان راباعث دورماندن توده ها ازصراط مستقیم هدایت درسالیان سال می دید،بدین خاطردفاع وهدایت ازمقام امامت وامام راستین را سرلوحۀ مسؤلیتهای خویش قرارداده بود وباتمام توان به ارائه  رهنمودهای شایسته ، مبارزه با زر مداران وزورمحوران می پرداخت..

اوکتاب فضایل علی (س)رادرپنج محوربنیادین گشودتافرداوفرداهای تاریخ ، همگان بامطالعۀ گفتارگرانبار وی پی به حقایق هستی برند وراه را ازبیراهه ها تشخیص دهند.

درفصل نخست ،علی (ع)رادربرابر خداوند عبدی تمام عیارمعرفی می کردکه بسیاری ازشبها از شوق عبادت وترس فراوان برروی خاک نخلستانها مدهوش می شود!1

درفصل دوم،او را نسبت به رسول خدا می سنجیدومی فرمود،علی بهترین جانشین پیامبربرادر،امام برگزیده ودوست بی همانندرسول الله است3

در دیگرفصل سخن از مقام امامت و ولایت امیرمؤمنان (ع)نسبت به امت اسلامی به میان می آورد، او را امامی ربانی و الهی؛ آفریده ای روشن و نورانی جایگاه اصلی و بنیادین امامت پیشوایان الهی4 معرفی می کردکه تنها و تنها او شایستۀ پیروی و لیاقت خلافت ورهبری امت اسلام را خواهد داشت؛کسی که چون رسول الله (ص)پدراین امت است کجی ها را راست و انحرافات را اصلاح می نماید ومردم با اطاعت ،رهایی از عذاب جاویدان نصیبشان می شود وبا همراهی و یاری آنان، نعمت های همیشگی خداوند ارزانیشان می کند.5

او را نخستین مسلمان ودین باور باسابقه ای سراسر سبز وپرشکوه6 تلاشگری پرتوان وباایمان درراه خدا7 بخشنده ترین انسانها8 صاحب حق عظیم و ارزش رفیع می دانست9 ، از این رو وظیفه ای بزرگ برای خویش نسبت به امام برمی شمرد و آن توصیف صفات وبرکات بی پایان علی (ع) تا واپسین لحظات زندگی بود10.

فاطمه (س)این فصل ازویژگیهای شایسته امام رابانقش هدایت ورهبری راستین اوچنان تأثیرگذاروهدایت بخش می دید که برای تحقیق امامت وخلافت آن حضرت زبان به بیان فدای جان خویش برای امام گشود11

 

وخودراآماده این فداکاری معرفی نمود !مقام بلندمرتبه شیعیان علی (ع) درامروز و فردای حیات فصلی دیگراز صفات آن حجت الهی است گه ازسوی یاس ویاسین (ع) بیان شده است آن بانوی با بصیرت بااعتقادی قلبی سخن پدررابازگو می کردوعلی وشیعیان اورااهل بهشت برین12خداوند می دانسته و ماجرای شب معراج رسول خدا را نقل می کرد که برپرده ای زیبا نوشته شده بود

مباک باد!مبارک باد!چه کسی همانند شیعه علی است13

گاهی شعاع شیعیان علی (ع) راآشکارمی کرد ، دوستی و ولابت امام راکیمیای سعادت می شمرد ومی فرمود:

«هماناسعادت ورستگاری ، همه خوبیها و خوشبختیها،حقیقت سعادت درکسی است که علی را دوران حیات وپس ازآندوست داشته باشد:»14

...به راستی بامعرفتی چنین فروان وپرگسترده هدایت امت درمکان وهرزمان وحمایت  ازامام بامطرح ساختن غدیرخم،رسالتی راستین وآرمانی آسمانی محسوب نمی شد وخزیدن درخانه وتن دادن به زندگی ظاهری به بهانه رفاه  و راحتی خود ودیگران باشعارسکوت وصلح وسلام ، ستم به انسانهای بسیار از آغازبعثت تا فرجام خلقت تلقی نمی گردید15

اگر مبارزات سیاسی فاطمه زهرا علیهاالسلام در دفاع از حریم امامت و ولایت نبودند جریان امامت در همان «سقیفه بنی ساعده» خاتمه می یافت. اما خداوند اراده کرده بود که ریحانه نبی و همسر ولایت بار سنگین مبارزات سیاسی را در مدت کوتاهی بر دوش بگیرد و جامعه خفته را بیدار سازد و همچون پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله رسالت را به امامت متصل سازد و وجود آن حضرت، تجلّی بخش امامت بود.دفاع فاطمه زهرا علیهاالسلام از حریم امامت و ولایت بود که توانست از قتل حضرت علی علیه السلام جلوگیری کند و تا حدی جوّ متشنّج سیاسی آن روز مدینه را کنترل نماید و حقّانیت حضرت علی علیه السلام را به مرور زمان ثابت کند تا در سال های بعد، با بیعت مردم با حضرت علی علیه السلام مسیر امامت تداوم یابد و فرزندان آن حضرت ادامه دهنده خط مشی سیاسی و مبارزاتی مادر نمونه شان باشند. همو بود که دختری همچون زینب علیهاالسلام را در کانون تربیتی خویش پرورش داد تا در کربلا ادامه دهنده و پیامبر خون امام حسین علیه السلام باشد.

مبارزات سیاسی حضرت زهرا علیهاالسلام نشان دادند که یک زن، که عنصر پیونددهنده بین رسالت و امامت است، چگونه می تواند با جثه ضعیف خود و روح عظیم الهی خویش، بار سنگین مبارزه را بر دوش کشد و با جان و مال خود تا آخرین نفس، خط الهی را دنبال کند و فریب سیاست پیشگان زر و زور و تزویر را نخورد و نشان دهد که در سخت ترین عرصه های سیاسی و اجتماعی جامعه، که حتی مردان رزم دیده و مقاوم هم دچار تزلزل می شوند، یک زن ایستا و مقاوم می تواند در مقام دفاع از حق و ولایت بایستد و رسالت خویش را جانانه به ثمر برساند.

فهرست منلبع

  ]1[مجلسی،  محمدباقر ، بحارالانوار،ج84،ص196.

  ]2[البیاضی ، علی بن یونس، الصراط المستقیم، ج2،ص123.

  ]3[قمی ، شیخ عباس ، بیت الاحزان، ص146.

  ]4[محلاتی ، ذبیح الله ، ریاحین الشریعه، ج 1، ص93

  ]5[مجلسی،  محمدباقر ، بحارالانوار ، ج23، ص29 .

  ]6[قمی، عباس ، بیت الاحزان، ص146.

  ]7[صدوق، ابی جعفر محمد ، معانی الاخبار، ج1، قم، جامعه مدرسین،1361، ص354

  ]8[شیخ صدوق ، امالی ص258.

  ]9[دشتی، محمد ، نهج الحیاه، ص296

  ]10[مجلسی،  محمدباقر ، بحارالانوار ، ج43، ص38

  ]11[خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج12،ص289.

  ]12[همان

  ]13[مجلسی،  محمدباقر ، بحارالانوار ، ج68،ص76-77

  ]14[طبرسی ، احمدابن عبدالله ، ذخائرالعقبی، ،ص92

  ]15[لقمانی ، احمد،روش ها وبینش های حضرت زهرا(س)درباره یک زندگی زیبا، قم،بهشت بینش،1385،ص73

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید