امروز شنبه, 30 تیر 1397 - Sat 07 21 2018

https://telegram.me/emamemobin

منو

تفسیر و علوم قرآنی

سبک زندگی فاطمی

  مهري نكويي

 

بنام خدای نور

بنام خدایی که به هر چیز می گوید : باش ،پس می باشد.

بنام خدایی که چشمها ونگاهها ی پنهان وراز سینه ها رامی داند .

بنام خدایی که نور را از نورآفرید.

بنام خدایی که به نیکی یاد می شود .

بنام آنکه نور را بر طور نازل کرد .

به اندازه معین در نوشته ای بر پیامبر عظیم .

 

دعای معروف حضرت زهرا (ع)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

v    مقدمه                                                                                     5

v    زن از دیدگاه حضرت زهرا (س):                                             6               

v    آموزش دیگران                                                                      6

v    حفظ حجاب وعفت                                                                  6

v    شوهر داری وتقسیم کار با همسر                                            7     

v    زن وزینت وآرایش                                                                   7

v    ساده و پوشی                                                                           7

v    روابط اجتماعی                                                                        8

v    شرایط روزه داری                                                                    8

v    اخلاص درعبادت                                                                     8

v    بررسی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س)                               8

v    تولد فاطمه(ع) و دوران کودکی                                               9

v    ازدواج حضرت زهرا (ع)                                                         10

v    دانش اندوزی فاطمه (ع)                                                         10

v    نقش فاطمه(ع) در نیروی صدر اسلام                                     10

v    مبارزه حضرت فاطمه (ع)                                                       11

v    فریاد داد خواهی                                                                    11

v    بیماری و وفات حضرت فاطمه (ع)                                          11

v    فاطمه(ع) از دیدگاه قرآن                                                      12

v    فاطمه (ع) از نگاه پیامبر (ص)                                               13

v    اسامی حضرت فاطمه (ع)                                                      13

v    کنیه های حضرت زهرا (ع)                                                   14

v    نتیجه                                                                                    14

v    منابع و مأخذ                                                                         16

 

 

 

 

مقدمـه:

بنام آنکه پیامبر خاتم (ص)را کوثر عطا فرمود

دریا را با انگشتانه نمی توان کشید .

فهم وکلام ما همان انگشتانه است ودختر پیامبر(ص)آن دریا......!

زمین این کره خاکی ، سرمستی وخوشحالی خود را از دل دریاها باامواجی خروشان به نمایش گذاشته و پنجمین سال بعث پیامبراکرم (ص)را به جشن نشسته بود وفخر به تمامی عالم می فروخت که بر جبین او نقش پای بهترین انسان الهی نمایان است .

نوری همه هستی را فراگرفته وعجب آنکه همه با چشمان خود حرف می زنند ونگاهها حاکی از تبریک وتهنیت به پیامبر(ص) بود وعجیب تر آن که لب ها چشم دوخته بودند این عظمت وجلال چه نام دارد .

نسیم رحمت الهی براندام متعجب عالم ،حیاتی دوباره داد و بر گوش هستی نام «فاطمه» را آهسته نجوا کرد که این نجواي آهسته حکایت از لطافت وجود او می کرد وبزرگی اورا فریاد می زد.

صدف وجود پیامبر(ص) مرواریدی بس گران سنگ به عالم هدیه داد که حوران بهشتی از شباهتشان  به او به خود می بالیدند. زنان زمینی را بايد پیشانی به سجده شکر گذارند که از جنس ایشان گوهری گرانمایه پا به فرق زمین نهاده است .

گهواره خاکی زمین که آهسته طفل پیامبر(ص) را می پرورید روز به روز صفات پسندیده او را به جلوه بیشتر وعالمگیر تری نمایان کرد وذلت وخاکساری هر آنچه را در صفحه هستی است  را از اقرارآنها به ولایت او می توان لمس کرد که سر تعظیم به آستان صدیقه کبری (ص) نهاده وارادت خود را عرضه می کنند که ای یگانه برگزیده از میان تمامی زنان عالم وای در دانه ای که پیامبراکرم (ص) در مقابل بزرگی تواز جای بر می خواست . عجبا که بزرگترین پیامبر آسمانی ، طلایه دار قرب الهی دست تورا بوسه می زند که نشان عالمیان دهد که این دست را بوسه خاتم سزاوار وشایسته است .

و تعجب در عجب می ماند وحیرت در کرداب حیرت فرو می افتد که اگر بشنوند عصمت اوفوق عصمت انبیاء بود و عصمتی که چنان نسیم بهاری همه وجود اورا پر کرده بود وذره ای از زوایای صحرای هستی اونبود که پیموده باشد .

حجاب وعفاف او را بیش از آن است که ضرب المثل شود وقتی لب اوحرکت کرد در فشاند که «بهترین زن آن است که هیچ مردی اورا نبیند واو هیچ مردی را نبیند » اوست که اسوه حجاب وقبله زنان عفیفه عالم شد وهمگی نماز حیا وعفاف را بسوی او اقام کردند .

اینک وهمواره سلام برتو

ای صدیقه !

ای شهیده !

ای مادر پدر !

ای یاور همسر !

ای مام؟ حسن !جان حسین !

درود خداوند وهمه پیامبران ، فرشتگان ، نیکان و شایستگان بر تو باد .

 

زن از دیدگاه حضرت زهرا(س):

فاطمه زهرا (ع) دختر پاک پیامبر (ص) وسرور زنان جهان ، شخصیت کرانقدر والگوی ارزنده يي است که رسالت زن مسلمان وچگونه بودن او را بر چهره  تاریخ تا با ندو؟ودر حیات کوتاه وپر بارش موجهای بلند معنویت را در دریاي پر تلاطم زندگی وتاریخ بشر ایجاد کرد.

امروز زن مسلمان نه تنها در ایران که در جهان،می رود تا با شناخت ارزش انسانی خویش، از مرداب متعفن غر ب زدگی وشرق گرایی روی بر تابد گویی از پوچ گرائی بیزار شد است .تشنه کوثر زلال پاکی است که شهد معنویت را به کامش مي برد وبدنبال الگوئی است هر جهت در بلند ترین افقها در ابعاد مختلف زندگی بدرخشد نگاهش بسوی فاطمه(ع) زنی است عالم ،عارف،عابد،اندیشمند،شجاع،سخنور ، مبارز،یاور راستین محرومان وبینوایان ،مدیر،زندگی ساز ،نیک پرور ، پر تلاش وصابر ودر زندگی فردی زنی است که به بهترین شیوه با کمترین امکانات خانه را اداره می کرد . همسرداری او آیت مهر وایثار است وبراستی برای شوهرش علی (ع) بهترین همسر برای فرزندانش برترین مادر وتربیت فرزندش سرآمد تمامی بشر است.

v    آموزش دیگـران:

فاطمه زهرا(ع) با بیان احکام ومعارف اسلام جامعه وبخصوص زنان را نسبت به وظایفشان آشنا می ساخت ونه تنها از فراگیری دانش خسته نمی شد بلکه دریاد دادن مطالب به دیگران نیز از پشتکار وحوصله فراوانی برخوردار بود که این نکته برای همه معلمان بخصوص خواهران معلم باید الگو باشد.

v    حفظ حجاب وعفت :

«ابن مغازلی» از علمای اهل سنت نقل می کند:روزی پیامبر(ص) وفاطمه(ع) نشسته بودند که مردی نابینا اجازه ورود خواست قبل از ورود آن مرد ،فاطمه (ع) برخاست وخود را پوشاند پیامبر (ص) به فاطمه فرمود : چرا خود را پوشاندی آن مرد نابیناست؟ فاطمه (ع) پاسخ داد :بله پدر ولی من که اورا می بینم وهر چه اونابیناست اما بوی مرا استشمام می کند.[خَیرٌلِلنِسّاءِاَن لایَرَینَ الرُجالَ ولایَراهُنَّ الرُجََاَلُ] رسول خدا (ص) فرمود:«شهادت می دهم که فاطمه پاره تن من است»

روزی رسول خدا (ص)در جمع نشسته بود ، از آنان پرسید :ارزانده ترین وگرامی ترین زینت برای زن چیست؟ کسی از صحابه نتوانست پاسخ گوید علی باوجودی که پاسخ را می دانست دوست داشت پاسخ را از زبان فاطمه (ع) بشنود به خانه رفت واین سوال را باهمسرش در میان نهاد وفاطمه زهرا (ع) فرمود :

«بهترین زینت برای زنان آن است که مردان آنان را نبینند وآنان مردان را نبیند»

v    شوهر داری وتقسیم کار با هم :

نمونه والای شوهر داری در فاطمه زهرا (ع) مجسم است او محیط خانه را چنان ساخته بود که آسایش علی (ع)وفرزندانش را فراهم می کرد ، بدان حد که هرگاه رنجها ، غمها ودشواری ها بدان حضرت فشار می آورد روبه سوی خانه می کرد بدان امید که لحظاتی با زهرا (ع)سخن گوید ودلش آرام گیرد آری فاطمه (ع )محرم اسرار علی (ع)بود.

یکی از عوامل شادابی وتکامل خانواده ها ، تعیین حدود مسئولیت افراد در خانواده است با تفسیم کار ، عدالت اجتماعی در محیط کوچک خانواده سعادت می آفریند و زن را از دخالت در اموری که سزاوار نیست باز می دارد.

v    زن وزینت وآرایش :

در اسلام، به آرایش وعطر زدن واستفاده ازبوی خوش ، برای شوهر ومحارم ، یا در منزل ویا در حالت عبادت ونیایش ، سفارش شده ونوعی عبادت است . آنچه نمی شده وسفارش به احتیاط کرده اند استفاده از عطر وآرایش برای نامحرم در روابط اجتماعی است که عامل فساد می شود ،حرام است . در این باره توجه به سفارش حضرت زهرا (ع) در لحظه های واپسین زندگی ضروری است که پس از وضوگرفتن به «اسماءبنت عمیس؟»فرمود:

[ای اسماء! عطر مرا همان عطری که همیشه می زنم وپیراهنی که همیشه با آن نماز می گذارم بیاور وبر بالینم بنشین . هر گاه وقت نماز شد مرا از خواب بیدار کن اگر بیدار شدم که نماز می گذارم واگر بیدار نشدم کسی را دنبال علی(ع)بفرست تا بیاید.]

v    ساده پوشی :

سلمان فارسی می گوید : روزی حضرت فاطمه(ع)را دیدم که چادری وصله دار وساده برسرداشت درشگفتی ماندم وگفتم :عجبا!دختران پادشاهان ایران وقیصر روم برکرسیهای طلایی می نشیندند وپارچه های زربافت به تن می کنند وه؟ که این دختر رسول خداست !نه چادر های گران قیمت بر سر دارد ونه لباسهای زیبا!

فاطمه (ع)پاسخ داد:

[ای سلمان ! خداوند بزرگ ، لباسهای زینتی وتختهای طلایی را برای ما در روز قیامت ذخیره کرده است.]

v    روابط اجتماعی :

معیار ومیزان سنجش ارزشمندی انسان از دیدگاه حضرت زهرا (ع)روابط شایسته با مردم وخانواده است که فرمود:

(بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر ومهربانتر است وارزشمند ترین مردم کسانی هستند که با همسرانشان مهربان وبخشنده اند)

v    شرایط روزداری :

حضرت زهرا (ع)در باره ی شرایط روزه داری فرمودند:

اگر روزه ، زبان وگوش وچشم ودست و پای روزه دار را از ارتکاب اعمال ناپسند دور نکند ، روزه را می خواهد چه کند وبه چه دردش می خورد؟

v    اخلاص در عبادت :

عبادت پسندیده است ، اما اخلاص در عبادت پسندیده تر باید با اخلاص وتوجه لازم به عبادت خداپرداخت که ره آوردفراوانی به همراه خواهد داشت.

حضرت فاطمه(ع)فرمود:

کسیکه عبادتهای خالصانه خود را بسوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ ، برترین مصلحت اورا بسویش فروخواهد فرستاد.

سخنان حضرت زهرا(ع) برای رهنمونی برای بانوان مسلمان که در جستجوی الگویی کامل زندگی بوده وهستند وگوهر های درخشنده ی کوثر قرآن وگلهای همیشه ومعطر بوستان فاطمی بسیار فراوان است که بیش از این در این مقاله قلم از نوشتن آن ناتوان وزبان قاصر است . کمال او نقص مارا آشکار می سازد ،غفلت اوحقارت نفس ما را به ما می نمایاند.او آینه تمام نمای اسلام است. زن مسلمان باید از مکتب فاطمه (ع) بیاموزد که چگونه مشعل درخشان مهر وایثار ومعنویت را بیفروزد وبا سلاح عفت وایمان ریشه های فساد را بسوزاند ونسل آینده را بخوبی بسازد.

v    بررسی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س):

به راستی کدام خامه است که در پیشگاه عصمت الهی ، یارای نگارش شخصیّت اورا داشته باشد بزرگترین افتخار ما را همان بس که ذرّه سان خود را در اضواء تابناک خورشید وجودش قرار دهیم .

مروری بر زندگی او ما را با تاریخ ومعارف اسلام آشنا تر می کند برای شناخت اوشایسته است با صبرودقت به کاوش در اسناد وتجزیه وتحلیل آنها پرداخت ودر این راه از شتابزدگی بدوربود .

تاریخ اسلام دست خواننده را گرفته در یک سفر معنوی وسیر تاریخی اورا به مدینه کنار خانه ی فاطمه (ع)می برد  تا بنگرد در آنجاکه ساکنانش تجلی عینی اسلام وقرآنند چه گذشته است وهمه جا در مسیر زندگی فاطمه (ع) به سیاحت می پردازد وابعاد مختلف زندگی وشخصیت پر بار او را در حد توان باز می نمایاند.

اساساً درک مقام فاطمه (ع) فرا تر از جستجوی در انبوه مدارک وکتابهای تاریخ وحدیث است . درک مقام والایش حدیث عشق است ودر دفتر نگنجد.

v    تولد فاطمه ودوران کودکی :

فاطمه زهرا (ع)در بیستم جمادی الثانی در شهر مکه در خانه خدیجه بدنیا آمدهیچ يک از دو تاریخ معروف 5سال قبل از بعثت و5سال بعد از بعثت را نمی توان بطور قاطع بعنوان سال ولادت آن حضرت پذیرفت.

از نظر وراثت تمامی صفات نیک پیامیر از زمان آدم (ع) یکجا در وجود پیامبر گرامی اسلام (ص) یعنی بهترین ، کاملترین و والاترین فرد در میان انسانهاو عالم خلقت تبلور یافت و زهرا (ع) دختر چنین پیامبری است پس او وارث صفات نیک آدم ، نوح ،ابراهیم ، موسی ، عیسی (ع)ومحمـد (ص) می باشد . اوست که کوثر زلال پاکیها در روح والایش گرد آمده تا دامن پاکش ، مهد پرورش پیشوایان معصوم گردد .[از همین جا معنی زیارت وارث روشن می شود]. از سوی دیگر مادرش حضرت خدیجه است آن زن شجاع وایثارگری که درسخت ترین برهه از تاریخ اسلام به یاری پیامبر (ص) ودین خدا برخاست ودر این راه از هیچ ملامتی نهراسید . رنجهای فراوانی را به جان خرید تا جان خویش را در راه عهدش با خدا بر سر این کار نهاد . پس او وارث بهترین صفات از بهترین انسانها در تاریخ بشر است .

فاطمه(ص) از همان کودکی در مکتب دانش به تحصيل دانش پرداخت وپدرش برترین معلم بشریت هر بار با نزول جبرئیل وتراوش نوری برای بیان حقایق تازه ای مأمور می شد گوش راز نيوش فاطمه(ع) رازها می شنید واز لبها ی پرمهر پیامبر (ص) تفسیر هستی را فـرامی گرفت .

روزهای کودکی حضرت زهرا(ع) با اوج بحرابها وشکنجه ها مصادف بود او در سنگلاخهای درۀ ابوطالب شکیبائی ومقاومت را فراگرفت وفریاد اطفال گرسنه را شنید و خود نیز بسان دیگر کودکان طعم تلخ گرسنگی را می چشید.

 

 

v    ازدواج حضرت زهرا (ع) :

فاطمه زهرا (ع) به سن رشدوازدواج رسید بزرگان وشخصیتهای ثروتمند و با نفوذی که بربلندی مقام وی آگاه نبودند ، گاه و بیگاه خواستگاری از فاطمه (ع) را از زمزمه کردند اما پیامبر خوش نداشت تا کسی در این مورد سخن بگوید رسول خدا می فرمود :امر ازدواج فاطمه (ع)به دست خداوند است.

سرانجام حضرت علی (ع) برای خواستگاری حضرت فاطمه زهرا (ع)نزد پیامبر(ص) رفت. پیامبر (ص) از پیشنهادعلی (ع) خرسند شد فرمود: صبر کن تا نظرفاطمه را جویا شوم، پیامبرنسبت به ازدواج دخترش با او مشورت کرد وفرمود : دخترم فاطمه : پسر عمویت علی از تو خواستگاری نموده است پاسخ تو چیست؟

فاطمه(ع)به پدر احترام کرد وفرمود نظر شما چه می باشد . پیامبر فرمود خدا از آسمان اجازت فرمود. فاطمه (ع)پاسخ داد: خشنودم به آنچه که خدا وپیامبر او برای من رضایت دادند .

v    دانش اندوزی فاطمه (ص) :

فاطمه از همان آغاز دانش را از سر چشمه وحی فرا گرفت . ازپدر خویش بعنوان بهترین علم درس انسانیت و اخلاق ، توحید واسلام فرا گرفت . او درسهای علمی زیادی از مکتب پدر وشوهر آموخت .

آنچه را از اسرار ودانشها پدر برای او باز می گفت  علی  (ع) آنها را می نوشت و فاطمه آنها را گرد می آورد که کتابی بنام «مصحف فاطمیه» شد ودر حال حاضر آن مصحف نزد امام زمان(ع) است.

v    نقش فاطمه(ع)  در نیرو های صدر اسلام :

در طول10سال حکومت پیامبر (ص) در مدینه علی (ع) بعنوان فرماندهی دلاور در تمام نیروها شرکت جست . گاهی برخی این  مأموریتهای رزمی پیاپی بخاطر فاصله زیاد جبهه ها از مدینه حدود دو یا سه ماه بطول می انجامید .

بتحقیق می توان گفت علی (ع) بخش زیادی از زندگی 9ساله مشتر کش با فاطمه (ع) را در میدان های جهاد یا مأموریتهای تبلیغی گذرا نده و بدور از  خانه وکاشانه خود بود .

در غیا ب آن حضرت ، همسرش فاطمه (ع) به تنهایی وظیفه  ستگین ادارۀ خانه و

تربیت فرزندان بعهده داشت ودر این راستا بنحو شایسته عمل می کرد تا شوی پیکار گرش  را با خاطری آسوده وظیفه مقدس الهی خود را به انجام رساند . فاطمه (ع) خود نیز باتمام توان برای یاری  سپاه اسلام می کوشید و در کار های خدماتی و امدادی شرکت می جست به یاری خانوادهای رزمندگان  وشهدا مي شتافت وبا شهدا همدردی می کرد.

v    فاطمه (ع) در مراسم حجة الوداع :

درماه ذی القعده سال دهم هجرت پیامبر (ص) به مدینه و قبایل مجاور اعلام کرد که قصد داردحج بجای آورد بدین تر تیب عدۀ زیادی برای سفر حج مهیا شدند آن حضرت در روز 25 ذی القعده از مدینه حرکت نمود همۀ همسران پیامبر (ص) نیز در این سفر همراه شد ند . فاطمه (ع) نیز با آنان بود ودر این سفر عبا دی منا سک حج را بدستور پیامبر انجام می داد . علی (ع) پس از گذشت سه ماه ازمأموریت، در ایام حج به مکه رسید و در آنجا همسرش فاطمه را دید .

پس از مراسم با شکوه حجة الوداع رسول خدا (ص) هنگام بازگشت به مدینه روزغدیر خم در یک اجتماع با شکوه یکصد هزار نفری، علی را به فرمان خداوند به امامت وجانشینی  خود منصوب نمود. با توجه به حضور فاطمه زهرا(ع) درحجة الوداع با اطمینان می توان گفت: فاطمه زهرا (ع) درمراسم با شکوه غدیرخم حضور داشته است .

v    مبارزه حضرت فاطمه(ع):

فاطمه زهرا (ع) پس از رحلت پیامبر .ماجرای سقيفه با تمامی توان به مبارزه خود برای احقاق حقوق از دست رفته اهل بیت پرداخت . زهرا (ع) با بینش عمیق و آگاهانه در یافته بود که در آینده خساراتهای سنگینی به خاطره انحراف رهبری متوجه اسلام ومسلمانان خواهد شد و شاید این اندوه ورنج بیش از تمامی مصیبت ها وستم های که بر او رفته بودعمق جانش را مي گداخت.او دريافته بود که دیری نخواهد پایييد؟که سنتها ی جاهلیت در نقاب دلفریب مذهب  ظاهرخواهد شدو احیاءارزشهای اشرافیت جاهلی پدیدار می شود و فا سدترین عناصر جاهلی چون بنی امیه بانام اسلام بر مردم حاکمیت خواهد یافت آخر پدرش بارگران رسالت را سالها با سختی وتلاش بردوش کشید، رنجها برد، درسخت ترین نبرد ها برای اسلام عزیز مقاومت کرد وبهترین یارانش در این راه شهید شدند . شوهرش علی(ع)  چه در میدان های نبرد  وچه در صفحه های دیگر برای اسلام رنج فراوان برد همۀ این تلاش ها وایثار ها برای حاکمیت اسلام راستین وبسط قسط وعدل و داد بود که تنها در سایه پرچم امامت ادامه آن ممکن بود . فاطمه (ع) به از دست دادن موقعیت ظاهری اجتماعی علی(ع) در مسئله خلافت نمی اندیشید به امامت الهی می اندیشیدکه در غدیر خم رسماً  به  عهده علی (ع) و  خاندانش  واگذار شده بود ،  برای بازگرداندن خلافت به مسیر اصلیش از همان روزهای آغاز ین مبارزه  مسالمت  جویانه اي آغاز کرد .

v         فریاد داد خواهی  :

در صدر اسلام ، مسجد مرکز اجتماع مسلمانان بو د در مسائل مهم سیاسی واجتماعی نیز در مسجد موردمشورت وتصميم گيري قرار مي گرفت،فاطمه نيز تصميم گرفت براي دادخواهي به مسجد رود  تا یاران وپدر را برای احقاق حق بیاری فرا خواند او می خواست با شمشیر سخن به پیکار ستم رو د وبا سلاح منطق از حق به دفاع پردازد . زهرا (ع) مصمم بود تا بخاطر ستمی که براو و خاندان ولايت رفته بود فرياد کند. زیراسکوت مظلوم جز بربیداد ، بیدادگران نمی افزاید . فاطمه (ع) اگر به مسجد نمی رفت و خاموش می ماند شاید مردم حقیقت را در نمی یافتند و تاریخ واقعه رافراموش می کرد مگر دخترش زینب نبود که تاریخ عاشورا وحماسه مظلومانه شهدای کربلاء را با سخنرانیهای آتشین جاودانه ساخت.

سخنرانی اعجاز گونه، شور انگیز ، عرفانی وتاریخی فاطمه زهرا(ع) در قدیمی ترین اسناد اهل سنت ضبط شده است.

v     بیماری و وفات فاطمه(ع):

زهرا (ع) تنها یادگار غمزده پیامبر (ص) بر اثر سقط فرزند و رنج واندوه فراوان بیمار شد . زنان مدینه به عیادت زهرا (ع) رفتند و عرض کردند : ای دختر رسول خدا (ص) حال شما چطور است ؟ فاطمه (ع) پاسخ داد:  سو گند به خدا دنیایتان را دوست نمی دارم  و از مردانتان بیزارم ! بعد از آنکه امتحانشان کردم بدورشان افکندم و ازآنچه کردند نا خوشنودم ! چون شمشیری نابر هستند ، در فساد فروشده اند؟ ، اندیشه و رأیی سست دارند نا چار کار را به آنها واگذاشتم و ننگش را بر آنها بار کردم . نفرین بر این حیله گران ، ستمکاران از زحمت حق بدور باشند . بیماری فاطمه (ع) روز بروز سخت تر می شد فرزندان زهرا (ع) بخاطره مادرشان بشدت نگران بودند و دل پاک علی (ع) از اندوه فاطمه (ع) در خون تشنه بود . روز وفات زهرا (ع) وصایای خود را به علی (ع) بیان فرمود ضمن سفارش فرزندانش به علی فرمود : یا علی ! مرا شبانه غسل بده  کفن کن وبه خاک بسپار ، آن هنگام که چشمها در خواب است . دوست ندارم کسانی که حقم را غصب کردند به تشیع جنازه من حاضر شدند و یا بر من نماز بخوانند !

شباهنگاه علی (ع) پیکر پاک فاطمه (ع) را غسل داد به تنی چند از پاک مردان و.راز داران اهل بیت چون : سلمان فارسی ، مقداد ، ابوذر ، عمار ، عباس وعقیل همراه حسن وحسین و علی (ع) نماز گزاردند . شبانه فاطمه را دفن کردند . علی (ع) جایگاه مزار فاطمه (ع) را بازمین یکسان ساخت  تا مزارش شناخته نشود و به روایتی صورت چند قبر بنا کرد تا مزار واقعی مخفی بماند .

v         فاطمه از دیدگاه قرآن :

«ای رسول ! ما به تو کوثر عطا کردیم ، پس تو هم برای خدا نماز بگذار وقربانی کن ، بدرستی که دشمن بد گوی تو دم بریده و فاقد نسل است ».

در پاسخ به یاوه گویيهای مشرکان که فرزند دختر را به حساب نمی آوردند و دخترانشان را ازنسل خود نمی دانستند ، خداوند سورۀ کوثر را بر رسول خدا نازل کرد .

مفسران کوثر را به نهرکوثر در بهشت ،خیر کثیر دنیا و آخرت ، کثرت . زیادی پیروان پيامبر(ص)، شفاعت و......... تفسيركرده اند.هرچندهمه اين معاني درست است زيرا قرآن دارای معانی مختلفی است اما امام صادق (ع) فرمودند :«کوثر زیادتی نسل رسول خدا (ص) از فرزندان فاطمه است تا قیامت بگونه ای که به شماره نیایند.»

به گواهی تمام مورخان هیچیک از فرزندان رسول خدا(ص) وفرزندان آنها زنده نماندند و از آنان نسلی پا نگرفت باز ماندگان ویاران رسول خدا (ص) زیاد شدند واین است نسل کثیری که خداوند به وجود برکت فاطمه(ع) به رسول خدا (ص) عنایت فرمود.

v        فاطمه از نگاه پیامبر (ص) :

در وجود فاطمه زهرا (ع) فضائل بیشماری جمع است که بر خی از فضائل او را خداوند در قرآن بر شمرده و پیروان آن آیاتی را نازل فرموده است . برخی دیگر از فضائل حضرت زهرا(ع) بر زبان پیامبر (ص) جاری شده واز طریق سنی وشیعه روایات آن به ما رسیده است . رسول خدا (ص) بدان دلیل که فاطمه (ع) دختر اوست در باره اش چنین فضائلی را نمی گوید تنها شایستگی و مقام ولا و بی همتا ی فاطمه (ع) نزد خداوند است که پیامبر (ص) را گاه به گاه به بیان گوشه ای از مقام ارجمندش وادار می کند . و آنهم  نه از سوی خویش که از سوی خدای خویش زیرا زبان پیامبر (ص) زبان وحی است و به تعبیر قرآن : «او هرگز از سر هوای نفس سخن نمی گوید ، سخن او هیچ غیر وحی خدا نیست.» از این رو آنچه را هم پیامبر در بارۀ فاطمه (ع) فرموده است چون دیگر سخنانش از سرچشمه وحی تراوش نموده است :

*پیا مبر فرمود :

 1. 1.                فاطمه سرور زنان بهشت است وحسن وحسین سرور جوانان بهشتند .
 2. 2.              اول کسیکه وارد بهشت می شود فاطمه دختر محمد (ص) است .
 3. 3.    چهارزن سرور با نوان جها نند مریم دختر عمران مادرحضرت عیسی و آسیه دختر مزاحم همسر نیکوکار فرعمن و خدیجه دختر خولید وفاطمه دختر محمد (ص) با فضیلت ترین بانوان جهان است .
 4. 4.             فاطمه پارۀ تن من است هر کس او را به خشم آرد مرا به خشم آورده است .

آری ذریّه فاطمه زهرا یعنی حسن وحسین ائمه اطهار و شیعیان پاکی که رهرو صادق راه فاطمه (ع) وفرزندان اویند در چنین مقامی بلند قرار دارند .

v    اسامی حضرت فاطمه (ع) :

نام نیکو برای فرزندان گذاشتن ، نشانی از ادب و فرهنگ والدین است این اولین نیکی پدر مادر به فرزند می باشد . پیامبر گرامی (ص) فرمود : نا مها یتان را نیکو برگزینید زیرا روز قیامت با همین نا مها خوانده می شوید . او خود بهترین نامها را داشت دخترش فاطمه (ع) نیز دارای (اسماء حسنی) اسامی زیبائی است که هر یک دارای معانی واشاراتی است .

 1. 1.   فاطمه : یعنی جدا شده از هر بدی .

2. صدیقه : یعنی بسیار راستگو صدیق .

 1. 3.                                  مبارکه : یعنی انواع برکات را به فاطمه زهرا (ع) عطا فرمود و نسل پیامبر (ص) را در وجود او قرا داد . 

4.طاهره : یعنی از هر نوع آلودگی پاک است .

5.زکیه :پاک و مطهر است .

6. راضیه :زهرا (ع)به آنچه خداوند برای او مقرر ساخته بود راضی بود .

 1. 7.                                  مرضیه : او مورد خشنودی و رضای پروردگار بود .
 2. 8.            زهرا :فاطمه (ع) از این رو «زهرا» نامیده اند که هنگامی که در محراب عبادت می ایستاد نورش  برای فرشتگان آسمان می درخشید آنگونه که نور ستارگان بر اهل زمین می در خشد .

9. بتول : رسول خدا (ص) فرمود : فاطمه را بتول نامیده اند زیرا به واسطه فضل و دانش ، ایمان و شرافت را از سایر زنان زمانه جدا گشته است .

v     کنیه های حضرت زهرا (ع)  :

کنیه های که برای حضرت زهرا (ع) ذکر کرده اند عبارتند از :

 1. 1.  ام الحسن : مادر حسن (ع)

2.ام الحسین : مادر حسین (ع)

 1. 3.                    ام المحسن :مادر محسن (ع)
 2. 4.                       ام الائمه : مادر ائمه
 3. 5.  ام ابیها : مادر پدرش

هدف از بیان فضائل و اسماء نیکوی فاطمه (ع)  بیان مطالب شگفت آورنیست بلکه آگاهی بیشتر با بلندی مقام و شخصیت زهرا (ع) و درس گرفتن از مکتب پر بار اوست . تا هر مسلمان و بخصوص زن مسلمان دریابدكه چه الگوی ارزنده ای را در تمامی زمینه های زندگی داراست چرا فاطمه (ع) از جنبه انسانی اش بشری چون دیگران است . اما از جنبه معنوی بدانجا رسیده که شناخت تمامی ابعاد شخصیتش بس دشوار است مقامی را که آن بزرگوار در اثربندگی خداو شناخت و معرفت او بدست آورده مقامی بس ارجمند و فضا ئلش بیشمار و وجودش بی همتاست .

و توای خواهر و برادر مسلمان ،ای دوستار فاطمه (ع)اگر پیرو او باشی و به راه او روی هر چند بسان خود فاطمه (ع) نشوی اما شیعه و پیرو طریقت او گردی و به قلم کمال انسانیت و معرفت برسي، که او بهترین راهنمای راهست پس برخیز و براه شو که گر بروی بشوی .

v     نتیجه :

فاطمه اینچنین زیست و اینچنین مرد پس از مرگش زندگی دیگری را در تاریخ آغاز کرد . غصب شدگان ، و همۀ قربا نیان زور و فریب نام فاطمه را شعار خویش داشتند . یاد فاطمه با عشقها و عاطفه ها  و ایمانهای شگفت زنان و مردانی که در طول اسلام برای آزادی و عدالت می جنگیدند در توالی قرون پرورش می یافت و در زیر تازیانه های بی رحم و خونین خلافت های جور و حکومت های بیداد غصب رشد مي يافت و همۀ دلهای مجروح را لبریز می ساخت .

این است که همه جا در تاریخ ملتهای مسلمان و توده های محروم در امت اسلامی فاطمه (ع)  منبع الهام آزادی و حق خواهی و عدالت طلبی و مبارزه  با ستم و قساوت و تعبیض بوده است  از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است . فاطمه یک «زن » بود آنچنان که اسلام می خواهد یک زن با شد . تصویر سیمای او را پیامبر خود رسم کرده بود و او را در کوره های سختی و فقر و مبارزه و آموزشهای عمیق و شگفت انسانی خویش پرورده و ناب ساخته بود .

وی در همۀ ابعاد گوناگون «زن بودن » نمونه شده بود

مظهر یک دختر در برابر پدرش .

مظهر یک همسر در برابر  شویش .

مظهر یک مادر در برابر فرزندانش

مظهر یک زن مبارز و مسئول در برابر  زمانش و سر نوشت جامعه اش  .

وی خود یک «امام » است یعنی یک نمونه اید آل برای زن یک «اسوه » یک «شاهد »برای هر زنی که می خواهد " شدن خویش " را خود انتخاب کند .

 او با طفو لیت شگفتش ، با مبارزۀ مدامش در دو جبهۀ داخلی و خارجی در خانۀ پدرش ، خانۀ همسرش ، در جامعه اش ، در اندیشه و رفتار و زندگیش «چگونه بودن» را به زن پاسخ می داد .

نمی دانم از او چه بگویم ؟ خواستم بگویم ؟

خواستم بگویم :

 فاطمه دختر خدیجۀ بزرگ است .

دیدم که فاطمه نیست.

خواستم بگویم که :

فاطمه دختر محمد (ص) است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم که :

فاطمه همسر علی است .

دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم که :

فاطمه مادر حسین است .

 دیدم که فاطمه نیست .

خواستم بگویم که :

فاطمه مادر زینب است .

بازدیدم که فاطمه نیست .

نه اینها همه است واین همه فاطمه نیست .

فاطمه ، فاطمه است .

v    منابع و مأخذ :

 1. 1.               زندگانی فاطمۀ زهرا (ع)- مؤلف :محمد قاسم نصر پور –  انتشارات سازمان حج اوقاف امور خیریه . تاریخ انتشار 20جمادی الثانی 1409 هـ . ق .
 2. 2.             فرهنگ سخنان حضرت زهرا (ع) –  مؤلف : مرحوم محمد دشتی –  ناشر: شرکت چاپ و نشربین الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر . چاپ چهارم –  تابستان  1382.
 3. 3.           بوی گل یاس –  تقطیع و ترجمه : عبد الله رضا داد – ناشر : انتشارات تاسوعا چاپ سوم – تابستان 1382.
 4. 4.            فاطمه ، فاطمه است : نوشتۀ دکتر شریعتی –چاپ دوم  - شهریور 1356 .
 5. 5.            پیشگامان –  ماهانۀ فرهنگی –  آموزش سازمان بسیج دانش آموزی –  تیر ماه 1385 .
 6. 6.             جایگاه اخص و ممتاز زن –  مؤلف : محمد رضا امین زاده –  ناشر : مرکز چاپ ونشر سازمان تبلیغات اسلامی –  چاپ هشتم پائیز 1382 .

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید