امروز شنبه, 30 تیر 1397 - Sat 07 21 2018

https://telegram.me/emamemobin

منو

تفسیر و علوم قرآنی

توسعه سبک زندگی حضرت فاطمه(س) در جامعه بر اساس مدل راهبردی سوات

جعفر کریمی

چکیده

در زمانه‌ای که متأسفانه خواسته یا ناخواسته سبک زندگی ما از معیارهای دینی و بومی فاصله گرفته و به سمت سبک زندگی غربی متمایل شده است، الگوبرداری از سبک زندگی معصومین(ع) در زمینه‌های مختلف می‌تواند چون چراغی فروزان موجبات هدایت و سعادت شیعیان ایشان را فراهم کندو این پژوهش نیز بر این مبنا تدوین یافته است و بر اساس روشی تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در زمینه سبک زندگی حضرت فاطمه(س) و چگونگی توسعه فرهنگ آنان در کشور و نیز بررسی همه جانبه با استفاده  از روش تحلیل SWOT اقدام شده است. جامعه آماری دربردارنده 500 نفر از مدرسین دانشگاه و حوزه شهر اصفهان می باشند که بر اساس فرمول کوکران به 220 نفر تقلیل یافتند. نتایج حاکی از آن بود که  مهم ترین نقطه قوتی که ایران در زمینه توسعه اندیشه سبک زندگی حضرت فاطمه(س) در بین جوانان از آن برخوردار است، وجود تعداد کثیری موسسه و پژوهشکده در این زمینه در کشور می باشد که با بهره مند شدن از امتیاز وزنی 62/0 در جایگاه نخست می باشد و عدم کار فرهنگی اساسی در این زمینه با امتیاز وزنی 42/0 در جایگاه نخست ضعف ها،  توجه به مسائل روز اندیشه سبک زندگی حضرت فاطمه(س)به خصوص در امر جوانان و استخراج آنها و اندیشیدن تدبیری در این زمینه با امتیاز وزنی 58/0 بالاترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت های موجود و نداشتن برنامه ریزی راهبردی، جذاب و رقابتی در برابر برنامه های جذاب دشمنان برای جوانان با امتیاز وزنی 54/0 در جایگاه نخست تهدیدها قرار دارد. مهم ترین راهبردهای که در این زمینه می توان نگاشت عبارتند از: ایجاد برنامه ریزی و ساختاری اساسی جهت بهره برداری بهینه از تعدد موسسات و پژوهشکده ها در راستای حضور شاداب جوانان در مباحث سبک زندگی حضرت فاطمه(س)، تلاش اساسی محلی و ملی در راستای تبیین مسائل اساسی به روز در متن مدارک و مستندات سبک زندگی حضرت فاطمه(س) و ارائه و تدوین آن در جامعه و تدوین یک سند چشم انداز محلی و ملی و بهره گیری از رسانه های نوین جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان علیه مباحث فرهنگی سبک زندگی حضرت فاطمه(س).

کلمات کلیدی: جوان، فرهنگ، تهاجم، سبک زندگی حضرت فاطمه(س)، استراتژی، SWOT.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید