امروز چهارشنبه, 27 دی 1396 - Wed 01 17 2018

https://telegram.me/emamemobin

منو

تفسیر و علوم قرآنی

برندگان مسابقات کتابخوانی زندگی بیست و زاینده رود من کو؟

شماره تماس برندگان مسابقات کتابخوانی زندگی بیست به قید قرعه به شرح زیر می باشد:

559**091336

787**091322

429**093031

641**091602

151**090150

674**091082

302**093007

شماره تماس برندگان مسابقه کتابخوانی زاینده رود من کو به قید قرعه به شرح زیر می باشد:

057**091064

743**093751

405**091490

947**091650

482**093099

786**091644

472**093818

برندگان با شماره 03132652742 تماس حاصل نموده تا از نحوه دریافت جایزه مطلع گردند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد